یکی از دراویش  شاخص یزدی به جرم حمل،نگهداری و توزیع مشروبات الکلی،دستگیر شد.

در بازرسی از منزل وی 25 بطری مشروبات الکلی،مقداری مواد مخدر،هشت حقه بافور و آلات قمار کشف و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.
این فرد بارها اقدام به خواندن نوحه های ضد نظام کرده است و به فساد اخلاقی استشهار داد.وی در سال 76 به جرم ارتکاب اعمال منافی عفت دستگیر و به 99ضربه شلاق محکوم شده بود.