اسلام ستیزی در میان مقامات و دستگاه های امنیتی فرانسه،چنان افزایش یافته است که بازرسی و کنترل یک زن محجبه مسلمان در شهر تراپ در منطقه ایولین فرانسه با اعتراض  ساکنان محل مواجه شد و آنان با نیروهای پلیس درگیر شدند....


اسلام ستیزی دولت مردان مردم فرانسه را به خشم آورده آورده است....

فرانسه از آوریل سال 2011 قانونی به اجرا گذاشته که بر اساس آن به  زنان مسلمان اجازه استفاده از پوشیه در اماکن عمومی و اجتماع را نمی دهند و نمی گذارند که زنان صورت خود را بپوشانند.